From the Heart of Scandinavia

7 Stories Tall

1. Å jänta å ja  | lyrics
2. Hälsa dem därhemma (Greet the Ones at Home)  | lyrics
3. Det var en lørdag aften  | lyrics
4. Halling / Hei, hopp min far  | lyrics
5. Song from Venjan  | lyrics
6. Blåmann / Je tente på Kjølsta ifjor  | lyrics
7. Syng kun i din ungdoms vår  | lyrics
8. Per Spelmann  | lyrics
9. Harvest Song  | lyrics
10. Härlig är jorden (Beautiful Savior)  | lyrics
11. Tryggare kan ingen vara / I himmelen  | lyrics
12. Blott en dag (Day by day)  | lyrics
13. Gärdebylåten / Kväsarvalsen  | lyrics
14. Vem kan segla / Ack Värmeland, du sköna  | lyrics
15. So lokka me over den myra  | lyrics
16. Roselil  | lyrics
17. Kjerringa med staven  | lyrics

Digital Download: $9.99