From the Heart of Scandinavia

From the Heart of Scandinavia
1. Å jänta å ja | lyrics
2. Hälsa dem därhemma (Greet the Ones at Home) | lyrics
3. Det var en lørdag aften | lyrics
4. Halling / Hei, hopp min far | lyrics
5. Song from Venjan | lyrics
6. Blåmann / Je tente på Kjølsta ifjor | lyrics
7. Syng kun i din ungdoms vår | lyrics
8. Per Spelmann | lyrics
9. Harvest Song | lyrics
10. Härlig är jorden (Beautiful Savior) | lyrics
11. Tryggare kan ingen vara / I himmelen | lyrics
12. Blott en dag (Day by day) | lyrics
13. Gärdebylåten / Kväsarvalsen | lyrics
14. Vem kan segla / Ack Värmeland, du sköna | lyrics
15. So lokka me over den myra | lyrics
16. Roselil | lyrics
17. Kjerringa med staven | lyrics

Price : $15.00

Quantity